Sygard Toft

Stallen

Hest har vært et naturlig element på gården igjennom generasjoner.

Tidligere i bruk til gårds- og skogsdrift, Gården har historisk også hatt Kvarterhester.  I 1663 ble det ved kongelig befaling påbudt å legge ut 1096 gårder til kavalerikvarter, derav navnet.  Kvarterhestordningen var et av de største samarbeidsprosjektene mellom Forsvaret og sivilbefolkningen. Hestene kunne innkalles til militære øvelser og ved mobilisering. Ordningen ble opphevet 1984.

I dag spiller hesten en viktig rolle i Inn på tunet virksomheten, og er til glede for hele familien.

Gården har stall med plass for inntil 9 hester. Det drives stallutleie.