Sygard Toft

Veiledning og studiebesøk

 Vi kan tilrettelegge for et studiebesøk for enkeltpersoner eller grupper på gården for offentlige instanser, organisasjoner og gårdbrukere som ønsker mer kunnskap om inn på tunet. Et studiebesøk kan da bestå av omvisning på gården, foredrag med en presentasjon av gårdens drift og aktuelle prosjekter. Dette kan skreddersys til deres behov.

Vi tilbyr også ett eller flere måltider basert på egenprodusert og lokal mat. Overnatting og bistand til å planlegge eventuell transport til gården gis også om ønskelig. 

Vi tilbyr veiledning til gårder som ønsker å starte prosessen med å bli en Inn på tunet-gård, både rundt krav til dokumentasjon og praktiske løsninger i daglig Inn på tunet-drift for flere brukergrupper.

Ta kontakt med oss for avtale om gruppestørrelse, tid og pris.