Sygard Toft

Inn på tunet

Det er utviklet et eget kvalitetssikringssystem for IPT, og Matmerk er gitt ansvaret for både godkjenning og oppfølging av IPT-tilbydere. Sygard Toft er en godkjent Inn på tunet tilbyder. Dette innebærer at gården har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet.

Skoletilbud:

Sygard Toft driver et skoletilbud for elever i videregående skole i samarbeid med Oppland Fylkeskommune v/Lillehammer Videregående skole, avdeling Nord og Oppfølgingstjenesten i Sør-Gudbrandsdal. Dette er et toårig prosjekt støttet av Extrastiftelsen igjennom Mental Helse. Målet er å hindre frafall fra videregående skole, for elever som står i fare for og helt eller delvis å falle ut av den videregående opplæringen.
Gården tilbyr spesialpedagogisk kompetanse og gir individuell tilrettelagt praktisk og teoretisk opplæring knyttet til mål i læreplanen, i samarbeid med skolen. Opplæringen har fokus på motivasjon og mestring. Opplæringsaktivitetene gjennomføres i tilknytning til IPT-tilbudets opplæringsarenaer og gårdens naturlige ressurser.
Elever som mottar tilbud og gjennomfører etter individuell målsetning om opplæring/kompetansenivå, får kompetansebevis.
Gården kan også gi tilbud til elever i grunnskolen på forespørsel.

View the embedded image gallery online at:
http://sygardtoft.no/index.php/inn-pa-tunet#sigFreeId8cdc81b7db

Yrkesopplæring/skolering/omskolering:

Gården tilbyr også at voksne praksiskandidater som tar fagbrev som helsefagarbeider, kan få deler av sin praksis her.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens:

Sygard Toft har startet et tilbud for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet kan gis til personer som er bosatt i Gausdal, Øyer eller Lillehammer kommuner.
Aktivitetene vil ta utgangspunkt i brukernes mestring, interesse og gjenkjenning. Aktivitetene vil foregå både innendørs og utendørs med utgangspunkt i gårdens naturlige omgivelser både rundt tunet og i skogen. Turgåing, kontakt med dyr og hagearbeid er bare noen av de mange meningsfulle og nyttige aktiviteter og muligheter. Tilberedning av mat og måltider vil være en viktig del av tilbudet.
Tilbudet vil gis til maksimalt 6 personer minimum to dager pr. uke i tråd med anbefalinger gitt av Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

 

Inn på tunet - Galleri